فلنج آلومینیومی انتهای سیلندر کامپوزیت

شفرة المنتج 150042090024 التجمع

توضیحات تکمیلی